Những câu nói của cổ nhân đáng để học hỏi suy ngẫm

Những câu nói của cổ nhân đáng để học hỏi suy ngẫm
13.04.2020 4713

“Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”. Nghĩa là: trời không phụ người tốt.

“Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Nghĩa là : Lấy cái bản chất, cái nguyên tắc không bao giờ thay đổi để ứng (đối phó) với cái vạn biến trong cuộc đời.

“Kiến dị tác nan/ Kiến nan tác dị”. Nghĩa là: Ở đời mọi việc đứng ngoài nhìn thì dễ, nhưng khi làm thì khó. Ngược lại, có việc chưa làm thì thấy khó nhưng khi bắt tay làm thì thuận lợi. Điều này khắc phục cả hai loại tư tưởng tiêu cực: Hoặc là, chủ quan đơn giản, không học hỏi nghiên cứu thấu đáo mọi việc để làm; Hoặc là, ngại ngần không dám làm bất cứ điều gì.

“Tri vi tri, bất tri vi bất tri, vị tri giả”. Nghĩa là: Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết – Đó chính là người có hiểu biết!

“Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu/ Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”. Nghĩa là: Có cái lo thì lo trước thiên hạ. Có điều vui sướng, hạnh phúc thì hưởng sau thiên hạ.

“Kiến ngãi bất vi vô dũng giã”. Nghĩa là thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là người dũng cảm.

“Bần gia tri hiếu tử/ Thế loạn thức trung thần”. Nghĩa là: Nhà nghèo mới biết con có hiếu. Khi nước có biến loạn (chiến tranh, đảo chính, loạn lạc), thì mới biết ai là người trung thành với Tổ quốc, với chế độ.

“Bần cư trung thị vô nhân vấn/ Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”. Nghĩa là: Nhà nghèo dù ở giữa thành phố cũng chẳng có ai đến thăm hỏi. Ngược lại, nhà giàu , ở vùng rừng núi vẫn luôn có người tìm đến giao hảo.

Họa hổ họa bì, nan họa cốt/ Tri nhân tri diện, bất tri tâm”. Nghĩa là: Vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài, khó vẽ được bộ xương (kết cấu bên trong) của nó. Biết người chỉ biết được bề ngoài của họ, khó biết trong lòng (tâm địa, bản chất) họ thế nào.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” Nghĩa là: Có điều gì không tốt xảy ra, thì trước hết phải tự trách mình; Sau đó mới trách người khác.

đạo đức
Ảnh: Dkn.tv

“Hàm huyết phún nhân, tiên ô ngã khẩu”. Nghĩa là: Những người ngậm máu phun người, thì trước hết là họ tự làm bẩn miệng mình (ngã khẩu).

“Phú tắc dịch giao” Nghĩa là: Con người ta khi giàu có rồi thì thường là thay đổi lối sống, thay đổi các mối quan hệ.

“Giang sơn dị đảo/ Bản tính nan di”.Nghĩa là: Sông núi có thể thay đổi được. Nhưng không thể thay đổi được bản tính của một con người.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nghĩa là: Con người ta có duyên với nhau thì có cách nhau nghìn dặm cũng có thể thường xuyên gặp gỡ (trực tiếp hoặc gián tiếp). Ngược lại, không hợp duyên nhau thì ở ngay trước mặt cũng chẳng hợp tác được.

“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu/ Thoại bất đầu cơ nhất cú đa”. Nghĩa là: Bạn tri kỷ gặp nhau thì uống với nhau nghìn chén rượu còn là ít. Nói chuyện với nhau mà không hợp thì một câu cũng đã là nhiều (là thừa).

“Nhân bất khả hữu khinh ngạo thái/ Nhiên, bất khả vô khinh ngạo cốt”. Nghĩa là: Con người chẳng ra gì, nếu có thái độ coi khinh người khác; Ngược lại, con người cũng chẳng ra gì nếu trong lòng, trong cốt cách của họ không có sự khinh miệt, lên án những cái xấu ở đời.

“Nhân bất khả vô sỉ”. Nghĩa là: Người không biết xấu hổ là người không ra gì.

“Nhân bất học bất tri lý/ Ấu bất học lão hà vi”. Nghĩa là: Người không học thì không biết tri thức, lý luận. Khi còn trẻ không học thì lớn lên chẳng làm được gì, dù là việc nhỏ.

“Nhân bất học bất tri lý/Ngọc bất trác bất thành khí”. Nghĩa là: Người không học không biết gì. Ngọc không mài cũng không sáng, không thành thành của quí được.

“Nhân tham tài chi tử/ Điểu tham thực chi vong”. Nghĩa là: Con người tham lam tiền bạc bất chính cũng sẽ chết như con chim tham miếng mồi câu nhử.

“Thanh bất thanh trung hương thủy /Thân bất thân cố hương nhân”. Nghĩa là: Nước tuy trong nhưng chưa chắc đã sạch nếu nước đó chảy từ trong làng ra. Gặp người cùng quê cũ, tưởng là thân nhưng chưa chắc đã thân, vì nhân cách, trí tuệ, nhu cầu thẩm mỹ…khác nhau.

“Nhẫn nhất khắc phong bình lãng tịnh / Thoái nhất bộ hải khoát thiên không” Nghĩa là: Kiên trì, nhẫn nại, nhẫn nhục trong một khoảnh khắc (thời điểm) nhất định, thì mọi khó khăn sẽ qua đi (gió yên, sóng lặng). Lùi một bước, thì trước mặt mình là trời biển mênh mông. Tóm lại, ở đời, con người có sự kiên trì nhẫn nại – thậm chí chịu thua thiệt – trong một thời gian, không gian, sự việc, hoàn cảnh nào đó, thì rồi sẽ vượt qua mọi thử thách gian nan, giành thắng lợi về sau.

“Ngọc bất trác bất thành khí/ Nhân bất học bất tri lý”. Nghĩa là dù có nguyên liệu tốt vẫn phải bỏ công sức mài rũa mới thành phẩm vật quý, con người cũng vậy cần không ngừng học hỏi rèn luyện thì mới mong trưởng thành, trở thành người có trí huệ, có sự sáng suốt, mới tiếp cận được chân lý.

Tam nguyên Trần Bích San nói: “Trí thân trực dục cao thiên nhận / Xử thế tu đương hạ nhất tầng”. Nghĩa là: Lập thân những muốn cao nghìn trượng / Xử thế mình nên hạ một tầng.

  • 4 bài học sâu sắc về Đạo Trị Quốc của cổ nhân

Cụ Trần Doãn Đạt thân phụ Tam nguyên Trần Bích San, răn dạy con trai: “Hữu thức phi nan, nan thức đáo /Vô danh bất hoạn, hoạn danh phù”. Nghĩa là: Để biết một việc gì đó thì học tập sẽ được, không khó. Nhưng cái khó là biết được một cách thấu đáo, thật giỏi, thật xuất sắc trong lĩnh vực đó. Ở đời không có danh tiếng, chức vị gì thì điều đó là bình thường, không phải là hoạn nạn. Cái hoạn nạn chính là ở chỗ : có cái danh phù phiếm, dởm giả, hư vinh, không thực chất.

Phan Châu Trinh (có người nói là Huỳnh Thúc Kháng) : “ Đấng trượng phu tùy ngộ nhi an/ Tố hoạn nạn, hoành hồ hoạn nạn”. Nghĩa là: Ở đời đấng trượng phu khi gặp cảnh ngộ, hãy tùy hoàn cảnh cụ thể, chọn cho mình một chốn an toàn. Khi gặp hoạn nạn, thì tuyệt nhiên không được băng qua hoạn nạn vì rất nguy hiểm, mà là phải vòng tránh hoạn nạn, cuối cùng cũng tới được đích.

Nguyễn Văn Siêu (Thần Siêu): “Lập nhân tiêu biểu khai nhân chính / Độ thế tân lương giác thế quan”: Làm người, tiêu biểu nhất là những người khai mở ra những con người chân chính. Xuống đời, người lương thiện nhất là người mở ra thế giới quan cho một lớp người.

Tôn tư mạc, bài học cổ nhân

Lão Tử dạy: “ Vô vi nhi trị”. Nghĩa là trong quản lý, lãnh đạo không làm điều gì trái tự nhiên – trái qui luật tự nhiên. “Công thành thân thoái”. Nghĩa là: Công danh thành đạt biết thế mà dừng lại, là thuận theo cách của tự nhiên. “Xí giả bất lập/Khóa giả bất thành”. Nghĩa là: Nhón gót không đứng được lâu. Xoạc chân ra thì không bước được nữa. “Tri nhân giả trí/ Tự rtri giả minh”. Nghĩa là: Kẻ biết người khác là người có trí tuệ; kẻ tự biết mình là người anh minh, sáng suốt. “Tri túc thường lạc” hoặc “ Sự năng tri túc tâm thường lạc/ Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao” Nghĩa là: Người biết thế nào là đủ và thỏa mãn với cái đủ đó, thì mới thấy vui vẻ, thoải mái, lạc quan.“Phúc họa tương y”. Nghĩa là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Đó là sự biến hóa tuần hoàn. “Vi chi ư vị hữu/ Trị chi ư vị loạn” . Nghĩa là: Hãy kịp thời phát hiện và giải quyết những hiểm nguy khi nó mới phát sinh. “Thiên lý chi hành/ Thủy ư túc hạ” . Nghĩa là: Có muốn đi xa ngàn dặm cũng phải bắt đầu từ những bước chân.”Thận chung như thủy”. Nghĩa là: Luôn luôn cẩn thận từ đầu đến cuối. Như vậy thì không sợ bị thất bại.

  • 3 bài học lớn của Khổng Tử khiến ta thay đổi cách suy nghĩ

Trang Tử dạy: “Danh chỉ vô thực, nghĩa thiết vu thích”. Danh và thực phải phù hợp với nhau. Làm việc phải thích hợp với đặc tính của sự việc. Có như vậy mới thành công.”Học hải vô nhai, cần học bất chuyết”.Đời người có hạn nhưng kiến thức thì vô cùng.”Đại mỹ bất ngôn, thành lý bất thuyết”.Cái tuyệt đẹp cũng như lý luận đúng tự nó không cần nói nhiều.

Khổng Tử dạy:”Tri kỳ bất khả nhi vi tri”. Ban đầu biết là không thể làm, nhưng kiên trì làm thì vẫn làm được.”Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư”. Trong ba người đi đường, nhất định có người mà mình đáng học tập.”Dĩ thân tác tắc” .Người lãnh đạo phải đưa mình vào kỷ cương, nguyên tắc – phải mô phạm, làm gương thì người khác mới tuân theo.“ Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Cái gì mình không muốn thì đừng bắt người khác phải làm. (Cái mình không muốn thì đừng trao cho người khác).”Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Tiểu nhân phản thị”.Người quân tử giúp người làm việc tốt, không giúp người làm việc xấu. Tiểu nhân thì hoàn toàn ngược lại, không muốn giúp người và luôn luôn đố kỵ với người khác.”Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu”.Bạn tốt có ba loại: chính trực, thành thực, giỏi giang, đó là bạn có ích. Bạn xấu cũng có ba loại: đặt điều, lừa thầy phản bạn, miệng lưỡi lắt léo, đó là bạn có hại.”Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu”.Đối với việc nhỏ mà không nhẫn nại kiềm chế, thì chắc chắn là làm hỏng việc lớn.”Thiếu chi thời, huyết khí vị định, giới chi tại sắc; cập kỳ tráng dã, huyết khí phương cương, giới chi tại đấu; cập kỳ lão dã, huyết khí ký suy, giới chi tại đắc”. Khi còn trẻ, khí huyết còn yếu nên từ bỏ luyến ái nữ sắc; khi cường tráng, khí huyết mạnh mẽ nên từ bỏ tính hiếu thắng; khi về già, khí huyết đã suy nên từ bỏ sự tham lam danh lợi.”Khoan tắc đắc chúng”. Người lãnh đạo có tấm lòng khoan dung độ lượng, thì chắc chắn được quần chúng tín nhiệm. “Bất hoạn vô vị, hoãn sở dĩ lập. Bất hoạn mạc kỷ tri, cầu vi khả tri dã”. Chẳng lo không có vị thế, điều phải lo là tự mình có khẳng định được không? Đừng lo không ai hiểu mình, chỉ cần mình không ngừng học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa.”Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thê thê”.Tấm lòng người quân tử bình thản, cử chỉ ung dung. Tiểu nhân lo được lo mất, nên luôn u sầu.”Quân tử dục nột ư ngôn nhi mẫn ư hành”.Quân tử khi nói năng có thể ấp úng nhưng xử lý công việc phải dứt khoát, nhanh nhẹn.”Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Cự thị bang dã sự kỳ đại phu chi hiền giả, hữu kỳ sĩ chi nhân giả”.Cũng giống như công việc muốn thành công, hiệu quả thì trước hết phải có công cụ tốt, một người muốn có sự nghiệp chính trị, thì phải kết giao với những người có địa vị, có tri thức.”Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi. Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành”. Không nên vội vàng mong thành công lớn, không nên cầu lợi nhỏ. Vội vàng hấp tấp cầu thành công thì không đạt được mục đích, chỉ nhìn thấy lợi nhỏ thì không làm được việc lớn.

Danh y biển thước, bài học cổ nhân
Ảnh: Dkn.tv

Mạnh Tử dạy: “Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu”. Phú quí không xáo trộn lòng, bần tiện không đổi chí hướng, uy vũ không làm cho khuất phục, người như vậy được gọi là bậc đại trượng phu.

Tuân Tử dạy: “Dữ nhân thiện ngôn, noãn vu bố bạch/ thương nhân dĩ ngôn, thâm vu mâu chiến”. Dùng lời nói tốt đẹp với người khác sẽ làm cho họ cảm thấy ấm lòng hơn là cho họ vải vóc lụa là. Dùng lời lẽ ác độc làm tổn thương người khác, vết thương còn sâu hơn, đau hơn so với mũi giáo đâm vào da thịt họ.”Thiện giả vu vật” Người biết lợi dụng điều kiện khách quan bao giờ cũng tài giỏi hơn người khác.”Nhân sinh bất năng vô quần. Quần nhi vô phận, tắc tranh. Tranh tắc loạn. Loạn tắc ly. Ly tắc nhược. Nhược bất năng thắng vật”.Trong cuộc sống con người là có tập thể.Trong tập thể không có chức phận thì sẽ có tranh chấp> Có tranh chấp sẽ rối loạn> Có rối loạn sẽ phân ly> Phân ly sẽ yếu đuối.> Yếu đuối thì không làm được gì.

Mặc Tử dạy: “Quân tử bất kính vu thủy, nhi kính vu nhân. Kính vu thủy, kiến diện chi dung. Kính vu nhân, tắc tri cát hòa hung”. Nghĩa là : Người quân tử không dùng nước làm kính mà lấy người khác làm kính để nhìn nhận bản thân mình. Dùng nước để soi mình, chỉ thấy khuôn mặt mình thôi. Lấy người khác làm gương thì sẽ biết được ranh giới giữa tốt và xấu.

Hàn Phi Tử – người chú trọng tư tưởng pháp gia chỉ ra ba tiêu chí trong lãnh đạo quản lý: “Pháp, Thế, Thuật”. Trước hết, người lãnh đạo phải gương mẫu chấp hành và điều hành theo pháp luật (Hiến pháp, Đạo luật, Điều lệ, Cương lĩnh, cũng như các qui chế, qui định cụ thể). Thứ hai là, phải có quyền thế, quyền hành theo cương vị xã hội trao cho. Thứ ba là, phải có nghệ thuật, sách lược, cách làm phù hợp với, điều kiện cụ thể. Pháp- Thế – Thuật trong mối quan hệ biện chứng để tạo nên uy tín và là cứu cánh của người lãnh đạo.

Tôn Tử dạy: “Cố thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành, công thành chi pháp, vi bất đắc dĩ”. Trong cuộc chiến, thượng sách là dùng mưu trí thắng địch, sau đó là thông qua đường ngoại giao, thấp hơn là dùng vũ lực tấn công. Hạ sách cuối cùng là đánh thành. Đó là cách bất đắc dĩ khi không còn cách nào khác.”Chủ bất khả dĩ nộ nhi hưng sư, tướng bất khả dĩ ôn nhi chí chiến, hợp vu lợi nhi động, bất hợp vu lợi nhi chỉ” . Một quân vương không thể nhất thời nóng nảy mà tiến binh, một vị tướng soái không thể nhất thời tức giận mà xuất chiến. Nếu phù hợp với lợi ích đất nước thì hành động, nếu ngược lại thì dừng ngay lại. “Dĩ trị đãi loạn, dĩ tĩnh đãi hóa, thử trị tâm giả dã” . Lấy sự nghiêm chỉnh của quân mình để đợi sự hỗn loạn của quân địch, lấy sự trấn tĩnh đợi sự hỗn loạn của kẻ địch. Đó là biện pháp trấn địch lòng quân. “Dĩ cận đãi viễn, dĩ dật đãi lao, dĩ bão đãi cơ”. Trong chiến trận chọn vị trí đón kẻ thù từ xa tới, lấy nghỉ ngơi chống lại sự mệt mỏi, lấy ấm no chống lại sự đói khát của quân địch.

Ngô Khởi dạy:“Kiến khả nhi tiến, tri nan nhi toái”. Thấy ta hơn hẳn địch, có khả năng thắng được thì tiến. Ngược lại, thấy kẻ địch hơn ta nhiều điểm thì thoái. “Thất nhất túc tòng thiên cổ hận/ Tái hồi đầu thị bách niên thân”. Nghĩa là : Sai một bước, theo đó, là ngàn năm ôm hận/ Đến khi ngoảnh lại thì đã hết một đời người – trăm năm.

bài học cổ nhân

“ Nhất ngôn ký xuất/ Tứ mã nan truy”. Nghĩa là: Một lời nói ra, cỗ xe 4 ngựa khó đuổi kịp. Ở đời, lỡ lời là khó sửa nhất. “Tửu trung bất ngữ chân quân tử / Tài thượng phân minh thị trượng phu”. Nghĩa là: Giữa bữa rượu không nói bậy mới là người quân tử . Ngồi trên đống vàng mà phân chia một cách công bằng thì đích thị là trượng phu.

“Quân tử hòa nhi bất đồng/ Tiểu nhân đồng nhi bất hòa”. Nghĩa là: Người quân tử giao hòa với nhau nhưng chưa hẳn đã đồng quan điểm, chí hướng. Ngược lại, kẻ tiểu nhân cùng chung sống nhưng thường xuyên xung khắc mâu thuẫn, tranh giành nhau. “ Tam dĩ tứ bất”. “Tam dĩ : Quốc dĩ dân vi bản. Dân dĩ thực vi tiên. Sự dĩ hòa vi quí “ ( Nước lấy dân làm gốc. Dân lấy điều có thật, điều hữu ích trong đời sống làm việc đầu tiên. Trong mọi quan hệ đều lấy môi trường hòa bình, hữu nghị làm điều quí nhất). “Tứ bất : Ngôn bất tận xuất. Lực bất tận dụng. Quyền bất tận thi. Lộc bất tận hưởng” (Không bao giờ nói nhiều, nói hết, vì như vậy sẽ lộ hết thiên cơ của mình. Không bao giờ sử dụng hết khả năng (sức lực, tiền bạc, của cải,…) của mình, bởi quá ngưỡng là nguy hiểm; bao giờ cũng phải để dành một phần dự trữ. Không bao giờ thi hành hết mọi quyền hạn của mình (cả quyền hạn trong gia đình và quyền hạn ngoài xã hội). Không được hưởng hết mọi cái lộc ở trên đời, bởi có tán mới có tụ.

Vinh Hoa/DKN

Tin chọn lọc khác
Cuộc đời của vua Trần Nhân Tông
02.12.2023 40
Có thể nhiều người đã biết hoặc đã nghe qua về vua Trần Nhân Tông, một vị vua, một vị thiền sư anh minh trong lịch sử nước ta. Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, vị anh quân cao quý, đặc biệt ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông, bảo vệ nước nhà
Trần Hưng Đạo: Danh tướng tài ba của dân tộc Việt Nam
28.11.2023 147
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là một trong những nhân vật huyền thoại của lịch sử Việt Nam, là biểu tượng của sự dũng cảm, trí tuệ chiến lược và lòng yêu nước sâu sắc. Ông là một vị tướng nổi tiếng có tài chỉ huy quân sự, từng chỉ huy quân đội đánh tan ba cuộc xâm lược của quân Mông- Nguyên thế kỷ XIII.
5 cuốn sách hay dành cho tuổi trẻ chênh vênh
27.11.2023 193
Để giúp bạn tìm kiếm một chút bình yên và cảm xúc đồng điệu trong guồng quay hối hả của cuộc sống, những cuốn sách dưới đây sẽ đưa bạn đến một thế giới riêng, nơi mà những câu chữ nhẹ nhàng, ấm áp xoa dịu tâm hồn bạn khỏi những bộn bề.
Những tác phẩm âm nhạc cổ điển sống theo cùng năm tháng
19.11.2023 220
Âm nhạc cổ điển là một thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ các giai đoạn trước đây của lịch sử âm nhạc, thường là từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 19. Đây là loại âm nhạc truyền thống và đã được phát triển qua nhiều thời kỳ và trường phái khác nhau như Baroque, Classical, Romantic và Renaissance.
Top 10 quán cà phê đẹp gần đây không thể bỏ qua ở Sài Gòn
19.11.2023 247
Ở Sài Gòn có những quán cà phê đẹp phù hợp với người thích tìm kiếm không gian để thư giãn hay chill cùng bạn bè. Bạn có thể tham khảo Top 10 quán cà phê đẹp gần đây ở Sài Gòn để thử tới khám phá.
Top 10 quán cà phê đẹp gần đây có view ngắm phố yên bình ở Hà Nội
17.11.2023 269
Những ngày tiết trời có gió se lành dìu dịu, được ghé quán cà phê để ngắm nhìn phố phường, tận hưởng yên bình là một cảm giác vô cùng thích thú. Bạn có thể tham khảo danh sách 10 quán cà phê đẹp gần đây có view hợp ngắm phố ở Hà Nội để tự thưởng cho mình khoảnh khắc thư giãn.
Sự ra đời của Hệ Mặt Trời
14.11.2023 371
Mọi thứ trong Hệ Mặt Trời - Mặt Trời, các hành tinh, các mặt trăng, và các vật thể nhỏ hơn - đều được sinh ra trong một đám mây lớn, xoay tròn. Câu chuyện đã bắt đầu vào khoảng năm tỷ năm trước, với một đám mây được hình thành từ bụi và khí hydro. Cuối cùng, Mặt Trời của chúng ta hình thành ở trung tâm đám mây, nơi có mật độ dày đặc hơn và nóng hơn. Phần còn lại của đám mây tạo thành một đĩa xoáy gọi là tinh vân mặt trời.
Những góc nhìn lịch sử xúc động qua từng trang sách
10.11.2023 397
Những trang sách luôn là cửa sổ tới quá khứ, mở ra những góc nhìn và cảm xúc về lịch sử. Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, việc tìm kiếm những cuốn sách đặc biệt, mang trong mình những tác phẩm ký ức, là một chuyến hành trình tri thức và cảm xúc đầy thú vị.
Sao Thổ và Vành Đai Sao Thổ: Bí ẩn Trong Hệ Mặt Trời
06.11.2023 663
Sao Thổ, còn được gọi là Sao Mộc, là một trong những hành tinh trong hệ Mặt Trời. Nó nằm ở vị trí thứ tư từ Mặt Trời và là hành tinh gần nhất với Trái Đất. Sao Thổ có một loạt các đặc điểm thú vị, và một trong những đặc điểm nổi bật là Vành Đai Sao Thổ.
Trái Đất theo góc nhìn từ “Bách khoa toàn thư không gian”
04.11.2023 752
Trong Vũ Trụ mênh mông, Trái Đất chỉ là một chấm nhỏ. Trái Đất là ngôi nhà của chúng ta, và nó dường như rất to lớn. Việc bay sang bờ bên kia của Trái Đất mất cả một ngày, còn để căng buồm chu du khắp thế gian cũng tốn đến hàng tuần.
Những cuốn sách hay ý nghĩa về lịch sử Việt Nam (kỳ I)
03.11.2023 779
Việt Nam, một đất nước giàu lịch sử với hàng ngàn năm phát triển và biến đổi, đã để lại dấu ấn đậm nét trong cuốn sử sách dày đặc. Những tác phẩm về lịch sử Việt Nam không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ của mình, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về những biến cố và nhân vật quan trọng đã xây dựng nên quốc gia này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá năm cuốn sách vĩ đại và ý nghĩa về lịch sử Việt Nam.
Những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá vũ trụ
02.11.2023 906
Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng Cũng là một phi công sắc sảo khác, Armstrong đã có chuyến bay đầu tiên năm sáu tuổi và chế tạo hàng trăm máy bay mô hình khi còn là một đứa trẻ. Ông thậm chí đã có bằng phi công trước khi có bằng lái xe. Được tuyển chọn làm phi hành gia của NASA vào năm 1962, ông đã bay trên tàu Gemini 8 vào năm 1966, sau đó làm chỉ huy trên tàu Apollo 11, nhiệm vụ có người lái đầu tiên tới Mặt Trăng, vào năm 1969.
Nguồn gốc và lịch sử ra đời của cà phê
29.10.2023 936
Cà phê là thức uống quen thuộc trong đời sống hàng ngày nhưng có lẽ ít ai biết được nguồn gốc của cà phê và những ý nghĩa lịch sử của thức uống này
Nét đặc biệt của cà phê sách The Wiselands Coffee
27.10.2023 958
Đối với những người yêu sách và cà phê, The Wiselands Coffee không chỉ là một quán cà phê, mà còn là một nơi để giao lưu và sẻ chia những điều bổ ích. Thư quán nổi tiếng với không gian sách đa dạng và ý nghĩa, mang đến cho khách hàng cảm giác yên bình và thư thái, cùng với cơ hội khám phá những tác phẩm nổi tiếng.
Điển tích điển cố Ngưu Lang Chức Nữ
25.10.2023 948
Theo đó, ngày xưa dưới hạ giới có chàng chăn bò trẻ tuổi tên là Ngưu Lang. Vì quá say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải là Chức Nữ nên Ngưu Lang đã bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư.
Mùa thu Hà Nội - Khúc giao mùa lãng mạn
24.10.2023 981
Mùa thu tại Hà Nội luôn là một khoảnh khắc thơ mộng và lãng mạn, khi cái nắng oi bức của mùa hè đã trôi qua, để lại chỗ cho làn gió se se lạnh, làn không khí trong lành và những cảnh sắc tuyệt đẹp của cố đô phương Bắc. Tháng 10, cứ như là một khúc giao mùa giữa hè và đông, đưa vào tâm hồn mỗi người một loạt cảm xúc khó tả.
Khám phá 10 quán cafe đẹp ở Sài Gòn đến một lần là mê!
22.10.2023 1046
Có nhiều quán cafe đẹp ở Sài Gòn không chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống mà còn là không gian thư giãn lý tưởng, là nơi gặp gỡ bạn bè ý nghĩa. Nếu chưa chọn được không gian hợp “gu” của mình, bạn hãy thử tham khảo danh sách 10 quán cafe ở đẹp Sài Gòn này nhé!
Tà áo dài Việt Nam đã phát triển đến bây giờ như thế nào ?
19.10.2023 980
Áo dài Việt Nam, vẻ đẹp lịch sử của nó đã đi vào lòng người và được yêu mến không chỉ bởi sự tinh tế, thanh lịch mà nó mang đến, mà còn bởi câu chuyện và hình ảnh của nó qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Trong dịp chào mừng ngày 20/10, hãy cùng khám phá vẻ đẹp và tính lịch sử của tà áo dài Việt Nam, biểu tượng về sự kiêu hãnh và tự hào về văn hóa dân tộc và đất nước.
Những câu chuyện truyền kỳ về danh thắng nổi tiếng Việt Nam (kỳ 1)
17.10.2023 1161
Chuyện được kể rằng: “Ngày xưa, khi người Việt mới lập nước, trong một lần nước Việt bị giặc ngoại xâm, trời sai Rồng mẹ mang theo một đàn Rồng con xuống giúp người Việt đánh giặc.
Cuộc đời đầy sóng gió của thiên tài âm nhạc Beethoven
09.10.2023 1159
Ludwig van Beethoven là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Ông sinh vào ngày 16 tháng 12 năm 1770 tại thành phố Bonn, nằm trong Vương quốc của các cư dân của Tổng công tước Cologne, một phần của Đế quốc La Mã Thần thánh. Beethoven lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, và tài năng âm nhạc của ông đã bộc phát từ khi còn rất trẻ.
Bạn đã xem thượng cờ Lăng Bác bao giờ chưa ???
04.10.2023 1176
Cảnh thượng cờ trước Lăng Bác là một hình ảnh đặc trưng của Hà Nội, nếu một lần đặt chân đến đây mà bạn bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng này chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối.
Top quán cà phê để bạn ngồi chạy deadline
26.09.2023 1159
Nếu hôm nay bạn không biết vác sách vở và máy tính ra đâu để gặm nhấm hết chỗ bài tập về nhà. Thật trùng hợp, đây chính là danh sách những quán cà phê đẹp ở Hà Nội và đặc biệt thích hợp cho việc chạy deadline.
Nhà khoa học bị thiểu năng chí tuệ
26.09.2023 1275
Câu chuyện thành công của Thomas Edson, nhà khoa học có tư duy tích cực, cho thấy cách chắc chắn nhất để thành công là bạn luôn cố gắng, dù chỉ thêm một lần nữa.
Hiện tại robot đã phát triển đến đâu?
24.09.2023 1524
Sự phát triển của robot thông minh hiện nay đang là một trong những vấn đề đang đc rất nhiều sự quan tâm.
Tin xem nhiều
Tin mới nhất