Tìm hiểu về bộ Plesiosauria (Thằn lằn đầu rắn)

Tìm hiểu về bộ Plesiosauria (Thằn lằn đầu rắn)
24.01.2021 4297
Plesiosauria là một bộ các bò sát biển lớn, ăn thịt. Chúng tồn tại và phát triển từ khoảng 245 triệu năm (mya) tới 65 mya. 

Những plesiosaur sớm nhất xuất hiện chủ yếu từ Trung Trias và phát triển cực thịnh trong kỉ Jura và kỉ Creta. Chúng có hai cặp vây chèo lớn, đuôi ngắn, cổ ngắn hoặc dài và cơ thể to lớn. Chúng tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng K-T vào 65 triệu năm trước.
Mời bạn xem video để trang bị thêm thông tin về khủng long cho mình!
Tin chọn lọc khác
Tin xem nhiều
Tin mới nhất